Zaterdag, 3 november 2012
Ontvangst vanaf 8:30 uur
Congres van 9:15 tot 17:15 uur

Conferentiezaal van Hotel Casa400
Eerste Ringdijkstraat 4
1097 BC Amsterdam

INLEIDING

Beste collega’s,

In de loop van de afgelopen vier eeuwen is de kloof tussen wetenschap en geloof steeds dieper geworden. Dit is voornamelijk te wijten aan een sterke mate van religieuze intolerantie, waarbij de meerderheid van de wetenschappers heeft gekozen voor het materialistische paradigma. Binnen de Geneeskunde verliep het al niet anders: deze werd met name in de 20e eeuw sterk gekenmerkt door een reductionistische en tot het fysieke lichaam beperkte visie. Hierin is echter in het laatste decennium verandering gekomen door de introductie van spiritualiteit in studies, onderzoeken en de Geneeskunde zelf. Volgens deze nieuwe stroming komt spiritualiteit overeen met de ooit door William James gegeven omschrijving hiervan, te weten: het meest verheven en nobele gevoel dat de mens met de Schepper verbindt. Zodoende behoren tot deze stroming zowel artsen als overige professionals binnen de gezondheidszorg met de meest uiteenlopende godsdiensten, als mensen uit deze beroepsgroep die alleen maar in een Opperwezen geloven zonder formele religieuze banden te hebben.

In 2001 bood bijna tweederde van de medische opleidingen in de Verenigde Staten al dan niet verplichte cursussen in religie, spiritualiteit en Geneeskunde aan. Desondanks voelt nog geen derde van de Amerikaanse artsen zich op zijn of haar gemak om patiënten vragen te stellen over hun geloof. Velen van hen geven aan hiervoor geen tijd te hebben, niet voldoende van het onderwerp af te weten of van mening te zijn dat dit niet relevant is voor de uitoefening van hun beroep.

Als u geïnteresseerd bent in gezondheid en meer wenst te weten over dit onderwerp en/of als u bereid bent tot een open dialoog en uitwisseling van ideeën, neem dan samen met ons deel aan het Derde Nederlandse Congres over Spiritualiteit en Geneeskunde - Brug tussen Geneeskunde en Spiritualiteit op 3 november 2012 in de Conferentiezaal van Hotel Casa400 Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam.

Het zal ons een groot genoegen zijn u daar te mogen verwelkomen.

Tot dan!

Dr. Marlene Nobre
Voorzitter International Medical Spiritist Association
www.ameinternational.org